A l’escola creiem que la psicomotricitat és molt important per al desenvolupament integral de l’alumne, per això la treballem des dels nadons fins als més grans.

El contenido al que intenta acceder es sólo para padres. Por favor, acceda con su clave. Muchas gracias.