Descripció formativa

La nostra metodologia

La nostra Escola gaudeix de les noves pedagogies potenciant el desenvolupament tant físic com psíquic del nen.

Aquest desenvolupament es realitza amb un programa d’aprenentatges primerencs que combinen hàbits, coneixements i valors, fent que el nen es senti estimat amb un tracte afectuós i personalitzat.

Mantenim una relació molt estreta amb les families dels nostres alumnes fent que la comunicació sigui abundant i diària.

A més entenem el procés d’ ensenyança- aprenentatge com a un procés experimental, intentant que el nou coneixement arribi als alumnes a través de l’experimentació per mitjà dels 5 sentits. Treballem habilitats de potencialitat corporal, així com activitats artístiques, musicals, interpretatives i creatives. En qualsevol cas, el/la nen/a és sempre el protagonista del seu propi aprenentatge.

Al 1er cicle es realitzen:

Al 1er cicle es realitzen:

 • Aprenentatges primerencs ( Bits d’intel·ligència)
 • Jocs heurístics
 • Joc simbòlic- racons
 • La panera dels tresors
 • Titelles i contes
 • Vocabulari
 • Jocs de contrucció i activitats manual

Al 2º cicle:

Al 2º cicle:

 • Aprenentatges primerencs ( Bits d’intel·ligència)
 • Informàtica
 • Plàstica
 • Castellà
 • Llenguatge escrit, oral i matemàtic

A més, durants tot el curs el 1er i el 2on cicle, de manera coordinada, realitzem tot una serie d’activitats complementàries com l’anglès, música, i psicomotricitat.

A partir dels 2 anys, i quan el nen ja no porten bolquers, es poden apuntar a natació que es realitza un cop a la semana dintre de l’horari escolar

Al mes de juliol es realitza un curset de natació intensiu.

OFERTA EDUCATIVA

L’Educació infantil és sens dubte una etapa educativa fonamental en la evolució i formació del nen.

Així, la nostra finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de nenes i nens.

A la nostra Escola podreu trobar les dues etapes de l’educació Infantil:

 • 0-3 anys- 1er Cicle; Llar d’ Infants
 • 3-6 anys- 2on Cicle; Parvulari